O școală creștin-ortodoxă la Piatra Neamț

Anunțuri / comunicate Aprilie 24, 2018

Începând cu anul școlar 2018-2019,

Liceul Particular nr.1 din Piatra Neamț își va desfășura activitatea în parteneriat cu

Parohia ”Acoperământul Maicii Domnului” - Precista 3

 

Dorim să fiți alături de noi în demararea acestui proiect pentru a avea o școală creștin-ortodoxă în care să învețe copiii noștri!

 

Pentru informații: precista3.mmb.ro; paulsorin09@yahoo.com

Pr. Paul-Sorin Vieru: 0745331247

Tel. Liceul Particular nr.1: 0233234269

 

     1.Prezentare generală

    Vă anunțăm cu bucurie că începând cu anul școlar 2018-2019, Liceul Particular Nr.1 din Piatra Neamț va iniția un parteneriat cu Parohia ”Acoperământul Maicii Domnului”-Precista 3, reprezentată de Preotul Paroh Paul-Sorin Vieru.

      Scopul principal va fi educarea elevilor în spiritul moral și creștin-ortodox autentic respectând curriculum național. Prin acest proiect urmărim o pregătire școlară, socială, culturală și religioasă într-un cadru adecvat care să ofere un învățământ eficient și de calitate.

      Având în vedere faptul că trăim într-o Românie secularizată este mare nevoie de un sistem de învățământ sigur și capabil să pună la dispoziția elevilor cele mai utile forme de educație. Aceasta este singura cale de ocrotire a copiilor noștri de influențele negative ale societății actule.

     Dorim să fiți alături de noi în demararea acestui proiect pentru a avea o școală creștin-ortodoxă în care să învețe copiii noștri!

       Acest parteneriat se va desfășura cu binecuvântarea și cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

 

     2. Baza materială

     Clădirea D+P+3E+M este construită și dotată la cele mai ridicate standarde europene, anul recepției fiind 2005. Este situată în intravilanul satului Bistrița, com. Alexandru cel Mare, nr.323, la ieșirea din oraș spre Bicaz.

     Suprafața defășurată este de 3150 mp și cuprinde: 16 săli de clasă, cabinet de istorie, cabinet de geografie, laborator fizică-chi-mie, laborator biologie, cabinet de religie, cabinet fonetic, laborator informatică, cabinet de muzică, sală de festivități de 200 de locuri, bibliotecă cu 6200 de vol, sală de sport,etc.

 

     3.Resurse umane:

     -cadrele didactice și auxiliare existente;

     -voluntari;

   -enoriași cu spirit și inițiativă în susținerea obiectivului propus, precum și colaborarea și angajarea a noi cadre didactice orientate spre țelul nostru comun.

 

       4.Taxa de școlarizare: între 350 și 550 lei.

       Contravaloare servicii prestate: transport, masă, after-school;

      În situații în care există familii cu mai mulți copii înscriși benefi-ciază de reduceri. De asemeni, copiilor cu performanțe școlare deosebite li se vor acorda burse.

 

        5.Ofertă de școlarizare

      Școala noastră este acreditată de Ministerul Educației și Cercetării pentru toate nivelurile de școlarizare preuniversitară: preșcolar, primar, gimnazial, liceal. Pentru anul școlar 2018-2019 avem următoarea ofertă de școlarizare:

-Grădiniţă , cu maxim 15 locuri în fiecare grupă:

-grupa mică – preşcolari cu vârste între 3 -4 ani

-grupa mijlocie – preşcolari cu vârste între 4- 5 ani

-grupa mare – preşcolari cu vârsta cuprinsă între 5 – 6 ani

-Clasa pregătitoare: copii cu vărsta de 6 ani împliniţi până la 31 august 2018: 15 locuri

-Clasele I – IV, cu maxim 15 locuri în fiecare clasă

-Clasele V-VIII, cu maxim 15 locuri în fiecare clasă

-Liceu, clasele IX-XII, filieră teoretică, pfrofil uman:

Specializarea filologie , Cursuri de zi

-Clasa a-IX-a : 1 clasă a câte 15 locuri

-Clasa a-X -a : 15 locuri

-Clasa a-XI-a .: 15 locuri

-Clasa a-XII-a : 15 locuri

Specializarea filologie , Cursuri de frecvenţă redusă

-Clasa a-IX-a : 15 locuri

-Clasa a-X -a : 15 locuri

-Clasa a-XI-a .: 15 locuri

-Clasa a-XII-a : 15 locuri

-Clasa a-XIII-a : 15 locuri

-Filieră tehnologică (autorizată)

Profil servicii

Calificări profesionale:

 

Tehnician în turism

Tehnician îna ctivităţi de poştă

Tehnician în administraţie

Tehnician în achiziţii şi contractări

Tehnician în comerţ

Tehnician în gastronmie

Coafor stilist

-Filieră vocațiobnală (autorizată)

Profil artistic: pian, vioară, canto, corgrafie, arta actorului

 

        6.Programul de after-school este combinat cu activități extra-școlare desfășurate în parteneriat cu Parohia Precista 3:

         -activități sportive: ore de tenis pe grupe, etc.

         -activități social-filantropice:

         a) ”Spitalul de jucării” este o activitate prin care copiii primesc jucării de la familiile din mediul urban, le curăță, le repară, și le pregătesc frumos pentru a fi donate copiilor de la sate;

      b) ”Cantina mobilă Sfântul Nicolae pentru oamenii străzii și pentru cei din mediul rural”. Elevii vor ajuta la pregătirea pachetelor de mâncare.

      c) ”Programul Milostenia pentru familii cu mulți copii”. Prin această activiate se dorește ca elevii să fie implicați în adunarea produselor alimentare și nealimentare pentru astfel de familii nevoiașe;

          -atelier de broderie;

          -atelier de teatru;

          -atelier de muzică;

     -Proiectul ”Tehnologia și tinerii” care implică un atelier de fotografie și înființarea unui mic post de televiziune online la care se participe din toate punctele de vedere elevii școlii noastre;

         -atelier de pictură;

     -atelier de comunicare cu oamenii reprezentativi ai societății (conferințe);

         -tabere (în vacanțe).

    

 

 8.Acte necesare pentru înscriere:

-Certificatul de nastere al copilului (original și copie xerox) ;

-Copie xerox C.I. a ambilor părinți ;

-Hotărâre divorț (unde este cazul);

-Adeverinţă medicală ( Apt pentru scoala) insoţită de dovada vaccinărilor copilului;

-adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;

-cerere tip de înscriere (se primeşte de la secretariat, la înscriere).

 

Pentru a obține rezultate satisfăcătoare dorim o colaborare sinceră și deschisă cu părinții copiilor, cu autoritățile locale și cu oamenii Bisericii, precum și cu celelalte instituții din oraș.

Împreună cu dumneavoastră dorim să asigurăm o pregătire morală, socială, culturală și religioasă într-un spațiu adecvat și care să ofere un învățământ eficient și de calitate.

Ocrotitorul spiritual al școlii va fi

Sfântul Gheorghe Pelerinul

 

Citește alte articole despre: școală creștin ortodoxă